Specializēta, tematiska informācija

ECC Latvia - Eiropas Patērētāju informēšanas centrs
Valsts lauku tīkls
EURAXESS - Eiropas Mobilitātes centrs
SOLVIT - Eiropas Komisijas tiešsaistes problēmu risināšanas tīkls
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Enterprise Europe Network
Eiropas Publisko iepirkumu tīkls
Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts
Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkts Latvijā
EURES - Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls
EUROSTAT lietotāju atbalsta centrs
Akadēmiskās informācijas centrs: 
     EUROPASS
     ENIC-NARIC
     REFER-NET
Valsts izglītības attīstības aģentūra:
     EUROGUIDANCE - Karjeras attīstības atbalsta sistēma
     EURYDICE - Eiropas izglītības sistēmu tīkls
     Eiropas moderno valodu centra kontaktpunkts Latvijā
Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra:
     EURODESK – EK informācijas tīkls jauniešiem
Plānošanas reģionu ES struktūrfondu informācijas centri
Media desk
Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas programmu centrs:
ES teritoriālās sadarbības programmu birojs
ES kultūras kontaktpunkts Latvijā
 
 
 ECC Latvia - Eiropas Patērētāju informēšanas centrs
Brīvības iela 55 - 207, Rīga, LV- 1010
Tālrunis: +371 67388625
Fakss: +371 67388625
E-pasts: info@ecclatvia.lv
http://www.ecclatvia.lv/


Kontaktpersona: Aija Gulbe
aija.gulbe@ecclatvia.lv

Kas tas ir?
Eiropas Patērētāju informēšanas centrs ir izveidots ar mērķi, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību un tiesību ievērošanu ceļojumos un veicot iepirkumus. Eiropas Patērētāju informēšanas centrs Latvijā ir Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-NET) dalībnieks. Eiropas Patērētāju informēšanas centrs sniedz palīdzību: Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir radušās problēmas, iegādājoties preces vai pakalpojumus ES, kā arī ES pilsoņiem, ja radušās problēmas pērkot preces vai pakalpojumus Latvijā. Visi Eiropas Patērētāju informēšanas centra (ECC Latvia) sniegtie pakalpojumi ir bez maksas. Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia) darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības centra ietvaros ar Komisijas finansiālu atbalstu.

Ko dara?
Sniedz padomu un informāciju par patērētāju tiesībām ES, kā arī palīdz atrisināt problēmas, kas radušās pērkot preces vai pakalpojumus ārpus Latvijas.
Eiropas Patērētāju informēšanas centrā var vērsties tad, ja radušās problēmas vai neskaidrības:
 • Iepērkoties ārpus Latvijas
 • Iepērkoties internetā
 • Pērkot jaunu vai lietotu auto ārzemēs
 • Ceļojot ar lidmašīnu (atteikta iekāpšana, atcelts reiss, ilga aizkavēšanās, nozaudēta vai sabojāta bagāža)
 • Pērkot tūrisma paketi u.c. 
 
Valsts Lauku tīkls (Zemkopības ministrija)

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63007559
Fakss: 63022264
E-pasts: laukutikls@llkc.lv  
Mājaslapa: http://www.laukutikls.lv/

Kontaktpersona: Edgars Linde (Sekretariāta vadītājs).
Tālrunis: +371 63050220: 
E-pasts: edgars.linde@llkc.lv


Kas tas ir?
Valsts Lauku tīkls izveidots, lai veicinātu sadarbību starp lauku cilvēkiem, dažādām Latvijas Lauku attīstības programmas īstenošanā iesaistītajām organizācijām un pārvaldes iestādēm.
Valsts Lauku tīkla pamatuzdevums ir informēt lauku iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas par Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam piedāvātajām iespējām, kā arī veidot vidi savstarpējās informācijas apmaiņai.
Apzinot lauku iedzīvotāju vajadzības, Valsts Lauku tīkla Sekretariāts vērš Lauku attīstības programmas politikas veidotāju uzmanību uz vajadzībām laukos.
Valsts Lauku tīkls informē lauku iedzīvotājus par nacionālo un ES atbalstu, projektu sagatavošanu un pieteikumu iesniegšanu u.c. citiem aktuāliem jautājumiem dažādās nozarēs.

Mērķis: veicināt lauku attīstībā iesaistīto institūciju, iestāžu un nevalstisko organizāciju informācijas apmaiņu; tālāku lauku attīstības veicināšanas pasākumu izplatīšanu un pārņemšanu un sabiedrības informēšanu par lauku attīstības pasākumu lomu un nozīmi.

Ko dara?
 • Organizē seminārus un apmācības visā Latvijā,
 • Organizē pieredzes apmaiņas braucienus pa Latviju un uz ES dalībvalstīm,
 • Veicina sadarbības tīkla aktivitāti, nodrošinot dalībnieku līdzdalību tīkla darbības rīcības programmas īstenošanā un lauku attīstības politikas īstenošanas rekomendāciju veidošanā,
 • Nodrošina informācijas, labas un pārņemamas prakses apmaiņu un izplatīšanu par lauku attīstības jautājumiem,
 • Organizē Lauku attīstības programmas īstenošanā gūtās pieredzes un prasmju apmaiņu,
 • Iniciē pētījumus, kas saistīti ar lauku attīstību un Valsts Lauku tīkla darbības pārklātajām jomām,
 • Nodrošina mācību programmu sagatavošanu vietējām rīcības grupām un tehnisko palīdzību starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības identifikācijai un analīzei.

  8 reģionu un 109 novadu lauku attīstības speciālisti visā Latvijā nodrošina Valsts Lauku tīkla Sekretariāta ikdienas darbu.

Ziemeļkurzemes Lauku attīstības birojs
Sarma Rotberga
Ed. Veidenbauma iela 9, Tukums, LV-3101
Tālr.: 63122040
Mob. tālr.: 28381255
Latgales Lauku attīstības birojs
Terēze Brazēviča
Skolas iela 9,
Krāslava, LV-5601
Tālr.: 65681102
Mob. tālr.: 28370906
Dienvidkurzemes Lauku attīstības birojs
Indra Āboliņa
Pilsētas laukums 4-102,
Kuldīga, LV-3301
Tālr.: 63323448
Mob. tālr.: 28685672
Austrumlatgales Lauku attīstības birojs
Artūrs Šķesters
Dārza iela 7a,
Rēzekne, LV-4601
Tālr.: 64625254
Mob. tālr.: 29364196
Zemgales Lauku attīstības birojs
Raimonda Ribikauska
Uzvaras iela 1,
Bauska, LV-3901
Tālr.: 63927211
Mob. tālr.: 26316459
Austrumvidzemes Lauku attīstības birojs
Sarmīte Svilāne
Dārza iela 11,
Alūksne, LV-4301
Tālr.: 64307012
Mob. tālr.: 26384907
Lejasdaugavas Lauku attīstības birojs
Anita Anševica
Lāčplēša iela 2a,
Aizkraukle,  LV-5101
Tālr.: 65122566
Mob. tālr.: 26153365
Vidzemes Lauku attīstības birojs
Ziedīte Jirgensone
Jūras iela 58,
Limbaži, LV-4001
Tālr.: 64023774
Mob. tālr.: 26425717
EURAXESS - Eiropas Mobilitātes centrs

Eiropas Mobilitātes centrs - EURAXES
Dzērbenes iela 27, 316. kabinets, Rīga LV-1006
Tālrunis: 67553591
info@euraxess.lv
http://www.eracareers.lv/index.php?lang=lv&id=118  

Kontaktpersona: Arnis Kokorevičs
Tālrunis: 29473753
info@eracareers.lv  

Kas tas ir?
EURAXESS – Eiropas pakalpojumu tīkls, ko veido vairāk kā 200 centru, kas atrodas 35 Eiropas valstīs. EURAXESS pakalpojumi palīdz mobilajiem pētniekiem un viņu ģimenēm pārvākšanās gadījumos, sākot ar palīdzību pētnieka mītnes zemē un turpinot, līdz pētnieks ir iekārtojies jaunajā valstī. Pētnieki var saņemt visaptverošu jaunāko informāciju, kā arī individuālu palīdzību visos jautājumos, kas attiecas uz profesionālo un ikdienas dzīvi. Pētnieku rīcībā ir kompetents personāls visā Eiropā.

Ko dara?
Bez maksas sniedz visaptverošu jaunāko informāciju par darba vakancēm un finansēšanas iespējām ikvienā izpētes jomā visā Eiropā. Tas arī darbojas kā pirmais informācijas avots par indivīda tiesībām, kā arī par pētniecības un finansēšanas iestāžu tiesībām, un sniedz norādes uz dažādām saitēm, lai palīdzētu gan pirms, gan pēc pārcelšanās. EURAXESS sniedz individuālajām personām un uzņēmumiem praktisku informāciju attiecībā uz viņu tiesībām un iespējām ES. Tas koncentrējas uz reālās dzīves, robežšķērsošanas situācijām, piemēram, Eiropas pilsoņiem, kas vēlas strādāt vai mācīties citā ES valstī, vai Eiropas uzņēmumiem, kas vēlas pārvākties vai atvērt jaunu filiāli citā ES dalībvalstī. Informāciju un palīdzību EURAXESS var sniegt sekojošos jautājumos:
 • mājvieta
 • dienas aprūpe un izglītošana
 • intelektuālā īpašuma tiesības
 • valodu kursi
 • atzīšana un kvalifikācijas
 • algas un nodokļi
 • sociālie un kultūras aspekti
 • sociālā nodrošināšana, pensiju tiesības un veselības aprūpe
 • vīzas
 • darba atļaujas.
SOLVIT - Eiropas Komisijas izveidots tiešsaistes problēmu risināšanas tīkls (Ekonomikas ministrija)

Ekonomikas ministrija
Latvijas SOLVIT koordinācijas centrs
Brīvības bulvāris 55, Rīga, LV – 1519
Tālrunis: 67013067
Fakss: 67280882
e-pasts: solvit@em.gov.lv 
http://www.solvit.eu   

Kontaktpersona: Gundega Jaunbērziņa-Beitika 
Tālrunis: 67013067
E-pasts: Gundega.Jaunberzina-Beitika@em.gov.lv  

Kas tas ir?
SOLVIT(tulkojumā: Solve it – atrisināt to) ir Komisija izveidots tiešsaistes problēmu risināšanas tīkls, kurā sadarbojas ES dalībvalstis, lai pragmātiski atrisinātu problēmas, kas rodas valsts iestādēm nepareizi piemērojot ar iekšējo tirgu saistītus ES tiesību aktus. SOLVIT centri ir izveidoti kā valsts pārvaldes struktūrvienības un to uzdevums ir nodrošināt reālu problēmu risinājumu desmit nedēļu laikā. SOLVIT centros risina kā iedzīvotāju, tā arī uzņēmēju problēmas, un SOLVIT pakalpojumi ir bezmaksas.

Ko dara?
SOLVIT galvenokārt nodarbojas ar jebkādām pārrobežu problēmām starp uzņēmumiem vai privātpersonām, no vienas puses, un valsts iestādi, no otras puses, saistībā ar ES tiesību iespējamu nepareizu interpretāciju. Politikas jomas, kurās līdz šim darbojies SOLVIT ir sekojošas:
 • profesionālās kvalifikācijas un diplomu atzīšana, pieeja izglītībai,
 • uzturēšanās atļaujas,
 • balsošanas tiesības,
 • sociālais nodrošinājums,
 • tiesības, kas izriet no darba līguma,
 • braukšanas tiesības,
 • transportlīdzekļu reģistrācija,
 • robežkontrole, pieeja tirgum attiecībā uz produktiem,
 • pieeja tirgum attiecībā uz pakalpojumiem,
 • pašnodarbinātības personas reģistrācija,
 • valsts un pašvaldību iepirkumi,
 • nodokļi,
 • kapitāla un maksājumu brīva kustība. u.c.
SOLVIT:
 • izskata valsts iestāžu rīcības atbilstību ES likumiem, ne vairāk kā 10 nedēļu laikā pārliecina iestādi par pareizo rīcību (steidzamības gadījumā – cik ātri vien iespējams),
 • ja pārkāpums noticis citā ES dalībvalstī, pārsūta lietu attiecīgajam SOLVIT centram citā dalībvalstī turpmākai izskatīšanai, kas panāks risinājumu 10 nedēļu laikā,
 • regulāri informē klientu par lietas virzību.
Iegaumējiet! SOLVIT nav tiesa, tādēļ tas var tikai norādīt uz valsts iestādes pārkāpumu un mēģināt pārliecināt iestādi par pareizu rīcību, taču ne piespiest. SOLVIT ir neoficiāls veids, kā risināt problēmas, to nevajadzētu izmantot situācijās, kad jau sākta tiesvedība. Turklāt SOLVIT nenodarbojas ar problēmām, kas rodas uzņēmumu starpā vai starp patērētājiem un uzņēmumiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (Ekonomikas ministrija)
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: 67039499
Fakss: 67039401
jautajumi@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/  

Kontaktpersona: Nodaļas vadītāja Ilga Kikjauka
ilga.kikjauka@liaa.gov.lv
Tālrunis: 67039499

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) Klientu apkalpošanas nodaļa (turpmāk – KAN) ir LIAA struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir informēt uzņēmējus un ikvienu interesentu par LIAA aktualitātēm, uzņēmējdarbības uzsākšanu, ES atbalsta programmām, eksportu u.c. jautājumiem.

Ko dara?
Laužot stereotipu par valsts iestāžu neefektivitāti informācijas sniegšanā, LIAA KAN veidota kā uzņēmējiem draudzīga vieta, kurā laipni, profesionāli un pieredzējuši konsultanti sniedz daudzpusīgu informāciju un atbild uz dažādiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, cita starpā arī par ES struktūrfondu atbalsta programmām, kas galvenokārt ir vērstas uz uzņēmējdarbības uzsākšanu, uzņēmējdarbības un inovācijas veicināšanu, kā arī nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai.
KAN speciālisti sniedz informāciju par LIAA darbību, uzņēmējdarbības uzsākšanu, ES atbalsta programmām, sadarbības partneru meklēšanu, eksportu u.c. 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Enterprise Europe Network

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
http://www.een.lv/

Kontaktpersona: Anita Ābola, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla vadītāja un koordinatore
Tālrunis: 67039430
Anita.Abola@liaa.gov.lv
 
Latvijas Tehnoloģisko centrais
EEN Latvija LTC birojs
Aizkraukles iela 21, 326. Telpa, Rīga, LV-1006
http://www.een.lv/

Kas tas ir?
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls („Enterprise Europe Network”) sniedz konsultatīvu atbalstu uzņēmējiem. Tīkla darbību Latvijā nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Tehnoloģiskais centrs. Eiropas Biznesa tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju par specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem par ES lietām. Eiropas Biznesa tīkls ir viena no Komisijas Konkurētspējas un Inovāciju ietvarprogrammas sastāvdaļām. Galvenais mērķis un misija ir nodrošināt vienotus un profesionālus informācijas, uzņēmējdarbības un inovācijas pakalpojumus mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk – MVU) uzņēmējdarbības un inovāciju atbalstam, lai veicinātu MVU konkurētspēju. Tīklā ir apvienotas un koordinēti darbojas aptuveni 600 partnerorganizāciju, kurās nodarbināti ap 4000 speciālistu, lai veicinātu ES uzņēmējdarbību.

Ko dara?
Ja uzņēmumam ir radušies jautājumi/ problēmas/nepieciešama informācija/kontakti (tas var būt jebkurš jautājums saistībā ar uzņēmējdarbību un inovācijām ES), uzņēmums var vērsties Enterprise Europe Network partnerorganizācijā. Tiek nodrošināta individuāla pieeja un informācijas konfidencialitāte jebkuram uzņēmējam un viņa uzdotajiem jautājumiem.
Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darbība ietver:
 • informācijas sniegšanu ar ārējo tirdzniecību saistītiem jautājumiem, ES likumdošanu, ES programmām, biznesa partneru meklēšanu un citu aktuālu tematiku (CE marķējums, standartizācija, publiskie iepirkumi, REACH regula utt.)
 • inovāciju veicināšanu – lai pārvērstu inovāciju komerciālā panākumā, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls piedāvā atbalsta pakalpojumus, lai uzņēmējus rosinātu kļūt inovatīvākiem, īpaši to attīstības sākumstadijā. Minētie pakalpojumi balstīti uz ES programmām, vai arī uz dalībvalstu programmām, kuras tiek veicinātas reģionālā un nacionālā līmenī, vai arī ietver pieredzes apmaiņu ar līdzīgi domājošiem uzņēmumiem
 • konsultatīvu atbalstu uzņēmējiem par iesaistīšanos ES zinātnes un pētniecības programmās, it īpaši 7.ietvarprogrammā.

Eiropas Publisko iepirkumu tīkls

Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67326719
Fakss vēstulēm un sūdzībām: 67326720
Fakss paziņojumiem un pārskatiem: 67326167
pasts@iub.gov.lv
sludinajumi@iub.gov.lv
http://www.iub.gov.lv/

Kas tas ir?
Eiropas Publisko iepirkumu tīkls sniedz informāciju par iespē¬jām pretendēt uz publisko iepirkumu citās ES dalībvalstīs. Tīkla pārstāvis Latvijā ir Iepirkumu uzraudzības birojs. Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras kompetence noteikta Publisko iepirkumu likumā, likumā "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām", Publiskās un privātās partnerības likumā", Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumā un citos normatīvajos aktos.

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts
 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts
Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026 
Tālrunis: +371 67219492
emn@pmlp.gov.lv 
www.emn.lv

 


Kas tas ir? 

Eiropas migrācijas tīkls (turpmāk – Tīkls) ir Eiropas Savienības tīkls, kas izveidots ar mērķi sniegt Eiropas Savienības iestādēm, dalībvalstu iestādēm un plašākai sabiedrībai aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrācijas un patvēruma jautājumiem. Tīkls tika izveidots ar Eiropas Padomes Lēmumu 2008/381/EK, ko pieņēma 2008.gada 14.maijā.

Ko dara?

Tīkls izstrādā ikgadējos politikas ziņojumus un izpētes darbus, kā arī sagatavo politikas pārskatus (angļu valodā: EMN Informs) par politikas veidotājiem būtiskām aktualitātēm migrācijas un patvēruma jomā. Ziņojumi un izpētes darbi tiek sagatavoti, pamatojoties uz nacionālo sadarbības partneru sniegto vai apkopoto informāciju, nevis veicot sākotnējo izpēti. Pamatojoties uz nacionālajos ziņojumos un izpētes darbos sniegto informāciju, tiek sagatavots sintēzes ziņojums, lai sniegtu salīdzinošu skatījumu Eiropas Savienības kontekstā.

 

Ir izveidota arī ad hoc jautājumu sistēma, kuru savā darbā izmanto Tīkla dalībnieki un sadarbības partneri.

 

Tīkls ir izstrādājis patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcu, kura pieejama mājas lapā www.emn.lv.

 

Tīkls regulāri sniedz aktuālo informāciju par migrācijas un patvēruma politikas pilnveidošanu ES līmenī un dalībvalstīs, par pēdējiem pieejamajiem statistikas datiem migrācijas un patvēruma jomā, kā arī citiem būtiskiem rezultātiem, to apkopojot pastāvīgi veidotajā ziņu lapā (angļu valodā: EMN Bulletin).

 

Kopš 2009.gada Tīkls ir sniedzis ieguldījumu Eiropas Komisijas ikgadējā imigrācijas un patvēruma ziņojuma izstrādē. Tīkla sagatavotie darbi regulāri sniedz informatīvu atbalstu Eiropas Savienības diskusijām par konkrētiem migrācijas un patvēruma politikas jautājumiem, piemēram, darbaspēka pieprasījums, nelikumīgā migrācija, ģimenes atkalapvienošana un starptautiskie studenti.

Tīkls cieši sadarbojas ar citām organizācijām gan Eiropas Savienības institūcijās, gan citur, jo īpaši izstrādājot izpētes darbus par konkrētiem politikas jautājumiem. Starp sadarbības organizācijām ir Komisijas statistikas pārvalde „Eurostat” un Pētniecības ģenerāldirektorāts (Eiropas Komisija), Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, starptautiskā Eiropas pilsētu organizācija „Eurocities”, Eiropas Patvēruma atbalsta birojs un Eiropas Savienības koordinators cilvēku tirdzniecības apkarošanas jautājumos.


Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkts Latvijā (Labklājības ministrija, Valsts darba inspekcija)

Valsts darba inspekcija
Krišjāņa Valdemāra 38, k-1 LV-1010
Tālrunis: 67021735
http://osha.lv/  

Kontaktpersona: Sarmīte Bunka-Brilijonka
sarmite.bunka@vdi.gov.lv

Kas tas ir?
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru ir izveidojusi ES, lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību. Aģentūras nacionālais kontaktpunkts ir izveidots arī Latvijā.

Ko dara?
Viens no Latvijas kontaktpunkta darbības virzieniem ir interneta mājas lapas veidošana, kurā ir iegūstama visplašākā informācija par darba drošību un veselības aizsardzību Latvijā, kampaņām Eiropā. Interesentiem ir iespējams iepazīties ar ziņām par jaunumiem likumdošanā, plānotiem pasākumiem, tiesību aktiem, publikācijām un statistikas datiem, kas raksturo situāciju valstī darba drošības jomā.
Katru gadu tiek organizēta Eiropas informatīvā kampaņa par konkrētu darba drošības problēmjautājumu. Kampaņas ietvaros notiek dažādas aktivitātes – tiek sniegta informācija masu mēdijiem par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem, organizēti semināri un konferences darba devējiem un darbiniekiem, organizētas žurnālistu ekskursijas uz labas prakses uzņēmumiem, rīkotas ekspertu diskusijas, kā arī katru otro gadu visās Eiropas valstīs, arī Latvijā tiek apbalvoti labās prakses uzņēmumi, kas ir snieguši ievērojamu ieguldījumu darba aizsardzības sakārtošanā darbavietās.
Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls EURES (Labklājības ministrija)

Nodarbinātības valsts aģentūra EURES
Kr.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV- 1010
Tālrunis: 67021839
http://www.nva.gov.lv/

Kontaktpersona: Ivonna Deisone EURES menedžere
Ivonna.Deisone@nva.gov.lv

Kas tas ir?
EURES ir Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, kas ietver Komisiju un ES dalībvalstu nodarbinātības dienestus, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstis (Lihtenšteinu, Islandi, Norvēģiju un Šveici). EURES misija ir atbalstīt Eiropas valstu darbaspēka brīvu pārvietošanos.

Ko dara?
EURES uzdevumi:
 • sniegt darba meklētājiem konsultācijas un informāciju par nodarbinātības iespējām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstīs
 • palīdzēt darba devējiem atrast vispiemērotākos darbiniekus
 • nodrošināt pārrobežu reģionu darba meklētājus un darba devējus ar informāciju un konsultācijām.
Darba devējiem tiek piedāvāta iespēja ievietot EURES datubāzē informāciju par vakancēm viņu uzņēmumos. Turklāt EURES datubāzē darba devēji var arī meklēt darbiniekus no visām Eiropas valstīm. Abi minētie pakalpojumi ir bez maksas.

NVA Rīgas reģionālā filiāle
Jēzusbaznīcas iela 11,
Rīga, LV-1050,
EURES konsultante Līga Baufale
1.stāvs, 116.kab.
Tālr. 67210189
E-pasts: Liga.Baufale@nva.gov.lv
NVA Liepājas filiāle
Graudu iela 50,
Liepāja, LV-3401
EURES konsultants Andris Segliņš
Tālr.: 63429422
E-pasts: Andris.Seglins@nva.gov.lv
NVA Daugavpils filiāle
Varšavas iela 18,
Daugavpils LV-5404
Tālr.: 65435460
E-pasts: IlzeLuize.Gornika@nva.gov.lv
NVA Rēzeknes filiāle
18.Novembra 35,
Rēzekne, LV-4601
EURES konsultante
Tālr.: 64607807
E-pasts: Inga.Gerasimova@nva.gov.lv
NVA Cēsu filiāle
Bērzaines iela 15,
Cēsis, LV-4101
EURES konsultante Zane Meļķe
Tālr.: 64127769
E-pasts: Zane.Melke@nva.gov.lv
NVA Jelgavas filiāle
Skolotāju iela 3,
Jelgava, LV-3001
EURES konsultants Artūrs Bāliņš
Tālr.: 63083391
E-pasts: Arturs.Balins@nva.gov.lv


EUROSTAT – lietotāju atbalsta centrs

LR Centrālā statistikas pārvalde
Lāčplēša iela 1, Rīga, LV 1301
Tālrunis: 67366950
Fakss: 67830137
www.csb.gov.lv/es  

Kontaktpersona: Sanda Roze
Informācijas centra vecākā referente
sanda.roze@csb.gov.lv  

Kas tas ir?
Eurostat datu lietotāju atbalsta centrs Latvijā darbojas kopš 2004. gada, kas ticis izveidots, sadarbojoties Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldei un Eiropas Kopienu statistikas birojam Eurostat.

Ko dara?
Centra mērķis ir palīdzēt statistisko datu lietotājiem izmantot internetā bez maksas pieejamos Eurostat statistiskās informācijas resursus (http://ec.europa.eu/eurostat ).
 
Akadēmiskās informācijas centrs
 
Birojs: Brīvības 33, 4.stāvs, Rīga
Pasts: Vaļņu 2, Rīga LV - 1050
Tālrunis: 67358234
Fakss: 67221006
aic@aic.lv  
www.aic.lv

Kas tas ir?
 • Latvijas pārstāvis Eiropas diplomatzīšanas centru tīklos ENIC un NARIC
 • Informācijas institūcija par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās
 • ReferNet informācijas tīkla pārstāvis
 • Nacionālais Europass centrs.
Ko dara?
Akadēmiskās informācijas centrs (turpmāk – AIC) kopš 2003.gada ir informācijas institūcija par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās (izņemot transporta jomu):
 • nodrošina tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas strādāt ārvalstīs, informāciju par attiecīgo valstu normatīvajiem aktiem, prasībām, informācijas institūcijām un kompetentām institūcijām reglamentēto profesiju jomā;
 • nodrošina informāciju par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, profesionālās ētikas prasībām, akadēmiskajām un profesionālajām prasībām izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentēto profesiju jomā;
 • pieņem no pretendentiem likumā noteiktos dokumentus kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai un nodod tos kopā ar savu izziņu institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās;
 • paziņo pretendentam institūciju, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, pieņemtos lēmumus.
Ko AIC nedara?
AIC lēmumus par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nepieņem! AIC tikai izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina profesionālo pieredzi un tiesības darboties nereglamentētajās profesijās Latvijas Republikā.


EUROPASS

Akadēmiskās informācijas centrs - Europass
Birojs: Brīvības 33, 4.stāvs, Rīga
Pasts: Vaļņu 2, Rīga LV - 1050
Tālrunis: 67358235
europass@aic.lv 
http://www.europass.lv/  

Kas tas ir?
EUROPASS ir no 2004.gada ar Parlamenta un ES Padomes lēmumu ES dalībvalstīs ieviesta vienota saskaņota Savienības sistēma kvalifikāciju un kompetenču pārskatāmībai. EUROPASS palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās prasmes, iemaņas, zināšanas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem.
EUROPASS mērķis ir veicināt ES pilsoņu mobilitāti Eiropā mācību un darba nolūkos. Katrā ES dalībvalstī ir izveidots Nacionālais EUROPASS centrs (turpmāk - NEC), kas koordinē visas ar EUROPASS saistītās aktivitātes nacionālā līmenī.

Ko dara?
Nacionālais EUROPASS centrs Latvijā ir Akadēmiskās informācijas centra sastāvdaļa un tā uzdevumi ir:
 • nodrošināt, ka visi EUROPASS dokumenti ir pieejami gan elektroniskā, gan papīra formā,
 • nodrošināt EUROPASS Mobilitātes apliecinājuma veidlapas izsniegšanu un numura piešķiršanu.
EUROPASS sastāv no pieciem dokumentiem:
 • Europass CV (aizpilda pašrocīgi),
 • Europass Valodu pase (aizpilda pašrocīgi),
 • Europass Mobilitāte (aizpilda un izsniedz atbildīgās organizācijas),
 • Europass Diploma pieteikums (aizpilda un izsniedz atbildīgās organizācijas),
 • Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam (aizpilda un izsniedz atbildīgās organizācijas).
EUROPASS dokumenti:
 • uzskatāmi un skaidri parāda jebkuras personas kvalifikāciju un kompetenci;
 • dokumenti ir pieejami un izplatāmi elektroniskā formā;
 • dod iespēju cilvēkiem ar dažādu zināšanu līmeni un atšķirīgu pieredzi to izmantot mācību un darba nolūkā visā Eiropā, kā arī Latvijā;
 • dod iespēju starptautiski salīdzināt un novērtēt pretendentu zināšanas un iemaņas.
 
ENIC-NARIC

Akadēmiskās informācijas centrs – Enic-Naric
Birojs: Brīvības 33, 4.stāvs, Rīga
Pasts: Vaļņu 2, Rīga LV - 1050
Eksperte akadēmiskās atzīšanas jautājumos
Tālrunis: 67358237
diplomi@aic.lv 
Eksperte profesionālās atzīšanas jautājumos
Tālrunis: 67358233
izglitiba@aic.lv 
http://www.aic.lv/

Kas tas ir?
Akadēmiskās informācijas centrs kopš 1995.gada ir Latvijas pārstāvis Eiropas Padomes/ UNESCO diplomatzīšanas tīklā ENIC un ES diplomatzīšanas tīklā NARIC.

Ko dara?
Latvijas ENIC/NARIC:
 • veic ārzemju diplomu ekspertīzi Latvijā (atbilstoši Izglītības likuma 11.1.pantam)
 • sniedz informāciju par Latvijas izglītības sistēmu ENIC/NARIC tīklam, ārvalstu augstskolām, interesentiem Latvijā.
REFER-NET
 
 
Akadēmiskās informācijas centrs – Refer-Net
Birojs: Brīvības 33, 4.stāvs, Rīga
Pasts: Vaļņu 2, Rīga LV - 1050
Tālrunis: 67358238
refernet@aic.lv  
http://www.aic.lv/
Kas tas ir?
Akadēmiskās informācijas centrs no 1995. līdz 2004.gadam pārstāvēja Latviju Eiropas Izglītības fonda (ETF) Nacionālo observatoriju tīklā. Līdz ar Latvijas iestāšanos ES, Nacionālās observatorijas kļuva par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) informācijas tīkla ReferNet pārstāvjiem. ReferNet ir jauns informācijas tīkls, ko ir izveidojis Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop). Tā mērķis ir nodrošināt salīdzināmu informāciju par profesionālo izglītību Eiropā.
Katrā valstī ir izveidots ReferNet sadarbības partneru konsorcijs, kura galvenais uzdevums ir sagatavot jaunu informāciju par profesionālās izglītības attīstību.
Latvijas konsorcija sadarbības partneri ir Akadēmiskās informācijas centrs, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas pieaugušo izglītības apvienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības centrs, Eurydice Latvijā, Profesionālās karjeras izvēles aģentūra.

Ko dara?
Apkopo un izplata informāciju, veido elektroniskās datu bāzes:
 • VET - Inst - par profesionālās izglītības iestādēm;
 • VET - Bib - par publikācijām, kas saistītas ar profesionālās izglītības jautājumiem.
Vāc informāciju un par profesionālās izglītības attīstību un analizē to:
 • tematiskie apraksti;
 • jaunākās attīstības tendences.
Veicina zinātniskus pētījumus par profesionālo izglītību -ERO Base.

ReferNet sagatavotie ziņojumi par valstu profesionālās izglītības sistēmām atrodami http://www.cedefop.eu.int

Valsts izglītības attīstības aģentūra (Izglītības un zinātnes ministrija)

Vaļņu iela 1, 3.-5. stāvs, Rīga, LV-1050
tālrunis: 67814322, fakss: 67814344,
e-pasts: info@viaa.gov.lv
www.viaa.gov.lv

Kontaktpersona: Inita Blačforda
Tālrunis: 67358446
inita.blacforda@viaa.gov.lv

Kas tas ir?
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA) ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. VIAA strādā, lai sekmētu izglītības un tālākizglītības attīstību valstī.

Ko dara?
VIAA īsteno valsts politiku izglītībā, tālākizglītībā un zinātnē, veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā izglītībā un zinātnē. VIAA, kļūstot par vienas pieturas aģentūru izglītībā, tālākizglītībā un zinātnē, saistībā ar ES nodrošina:
 • sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu administrēšanā 2007. - 2013. gada plānošanas periodā;
 • visu ES Mūžizglītības programmu 2007. - 2013. gadam īstenošanu Latvijā (sektorālās programmas: Comenius – vispārējai izglītībai, Erasmus – augstākajai izglītībai, Leonardo da Vinci – arodizglītībai un Grundtvig – pieaugušo izglītībai; programmā ietilpst arī Caurviju programma valodām, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un izglītības politikai, kā arī Žana Monē programma Eiropas integrācijas atbalstam);
 • Erasmus Mundus (2009. - 2013.gads) – sadarbības un mobilitātes programmas īstenošanu augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un veicināt starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešajām valstīm;
 • informācijas sniegšanu un konsultācijas par ES sadarbības programmām ar citām pasaules valstīm (izņemot Eiropas Ekonomikas zonas valstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstis) izglītības jomā;
 • sadarbību ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes jomā;
 • Latvijas dalību Komisijas informācijas un konsultāciju tīklā Euroguidance,
 • Latvijas dalību izglītības sistēmu un politikas informācijas apkopošanas, uzraudzības, apstrādes un aprites tīklā Eurydice, saskaņā ar ES vadlīnijās noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
 • Eiropas Moderno valodu centra Latvijas kontaktpunkta darbību un dalībnieku atlasi Eiropas Moderno valodu centra radošajām darbnīcām.

EUROGUIDANCE Karjeras attīstības atbalsta sistēma

Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Vaļņu iela 1, 3.-5. stāvs, Rīga, LV-1050

Kontaktpersona: Brigita Miķelsone,
Euroguidance programmas vadītāja
Tālrunis: 67830829
brigita.mikelsone@viaa.gov.lv

Kas tas ir?
Euroguidance ir karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls, kas sniedz informāciju par karjeras un izglītības iespējām. Euroguidance ir Eiropas valstu centru tīkls, kas apvieno karjeras attīstības atbalsta sistēmas visā Eiropā. Euroguidance tīkls veicina cilvēku mobilitāti, palīdzot karjeras konsultantiem un atsevišķiem indivīdiem labāk saprast iespējas (dzīvošanas, darba, studiju), kas pieejamas Eiropas pilsoņiem visā Eiropā.

Ko dara?
Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla – Euroguidance uzdevumu Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta departaments.
Euroguidance mērķi Latvijā ir veicināt karjeras attīstības atbalsta sistēmas politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.


EURYDICE - Eiropas izglītības sistēmu tīkls

Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Vaļņu iela 1, 3.-5. stāvs, Rīga, LV-1050

Konaktpersona: Aija Lejas-Sausa
Eurydice programmas vadītāja
Tālrunis: 67814738
aija.lejas-sausa@viaa.gov.lv

Kas tas ir?
Eurydice ir izglītības informācijas tīkls, kur pieejami pēc vieno¬tas struktūras veidoti Eiropas valstu izglītības sistēmu apraksti un salīdzinoši pētījumi. Eurydice ir oficiāls uzticamas un viegli salīdzināmas izglītības sistēmu un politikas informācijas apkopošanas, uzraudzības, apstrādes un aprites tīkls, kas darbojas visā Eiropā un ko atbalsta Komisija un tīkla dalībvalstu izglītības ministrijas. Eurydice strādā galvenokārt valstu izglītības politikas veidotāju un ES institūciju labā, neaizmirstot arī reģionu un pašvaldību izglītības darbiniekus. Tīkla publikācijās, kas pieejamas gan drukātā veidā, gan internetā, galvenā uzmanība ir pievērsta tam, kādā veidā ir strukturēta un organizēta izglītība Eiropā.

Ko dara?
Eurydice rada uzticamu, ērti salīdzināmu informāciju par nacionālajām izglītības sistēmām un izglītības politiku Eiropā.
Eurydice darbojas arī kā izglītības sistēmu novērotājs, informējot gan par sistēmu atšķirībām, gan par kopējām iezīmēm.
Eurydice veic publikāciju izplatīšanu mērķgrupām – izglītības politikas veidotājiem, izglītības pārvalžu speciālistiem, maģistrantiem un doktorantiem u.c. izglītības jomas interesentiem; publikācijas pieejamas angļu valodā, kā arī latviešu valodā pdf. formātā caur saitēm savā mājas lapā.


Eiropas moderno valodu centra kontaktpunkts Latvijā

Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Vaļņu iela 1, 3.-5. stāvs, Rīga, LV-1050

Kontaktpersona: Jana Meržvinska, Eiropas moderno valodu centra kontaktpunkts Latvijā
Tālrunis: 67559501
jana.merzvinska@viaa.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv/lat/

Kas tas ir?
Eiropas Padomes Eiropas Moderno valodu centrs (turpmāk - EMVC) tika izveidots, lai veicinātu izcilību un jaunveidi valodu apguvē, kā arī palīdzētu ES iedzīvotājiem efektīvāk apgūt valodas. EMVC, sadarbībā ar ekspertiem, palīdz ES dalībvalstīm ieviest efektīvu valodu apguves stratēģiju un sekmēt pārmaiņas valodu mācīšanas un apguves procesā.
EMVC mērķis ir veicināt efektīvu valodu apguves stratēģiju dalībvalstīs:
 • pievēršot īpašu uzmanību valodu mācīšanas un apguves praksei,
 • veicinot valodu speciālistu dialogu un apmaiņu,
 • apmācot valodu speciālistus tālākai projektu un semināru rezultātu izplatīšanai,
 • atbalstot ar EMVC programmu saistītus tīklus un pētnieciskus projektus.
Ko dara?
EMVC organizē starptautiskus valodu izglītības attīstības projektus, kurus koordinē ekspertu komandas. Projektu galvenā mērķauditorija ir skolotāju sagatavotāji, mācību grāmatu autori un eksperti, kas atbild par mācību satura izstrādi, priekšmetu standartiem, vērtēšanu un daudzvalodību izglītībā. EMVC nodrošina sadarbības platformu ekspertiem, asociācijām un institūcijām, kuras iesaistītas Eiropas valodu izglītības standartu pilnveidošanā, kā arī atbalsta Eiropas mēroga skolotāju sagatavotāju, pētnieku un izglītības darbinieku tīklus. Semināri un konferences nav veltītas atsevišķām valodām, bet dažādiem valodu apguves aspektiem, īpašu uzmanību pievēršot svešvalodu apguves ideju un veiksmīgas pieredzes izplatīšanai.


Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra (Izglītības un zinātnes ministrija)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67358067
Fakss: 67358060
info@jaunatne.gov.lv  
www.jaunatne.gov.lv  

Kas tas ir?
Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" ir Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistību ar mūžizglītību.

Ko dara?
Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu.


EURODESK Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eurodesk Latvija
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Marita Kroiča
Tālrunis: 67356257
marita.kroica@jaunatne.gov.lv
http://www.eurodesk.lv  

Kas tas ir?
EURODESK ir Komisijas jaunatnes informācijas tīkls 29 Eiropas valstīs, kas atbild uz jautājumiem par un ap Eiropu. Eurodesk tīkls sniedz vispārīgu informāciju jaunatnes jomā un palīdz izplatīt informāciju par programmu “Jaunatne darbībā”. Eurodesk nacionālie partneri izplata Eiropas informāciju nacionālā, reģionāla un vietējā līmenī. Eurodesk datubāzē ir vairāk nekā 150 Eiropas finansējuma programmu apraksti, dokumentācija un kontakti. Eurodesk nacionālie partneri datubāzei pievieno nacionālo informāciju, kas varētu būt noderīga nacionālajām un starptautiskajām iniciatīvām. Tāpat tiek pievienota informācija, kas varētu veicināt Eiropas jauniešu mobilitāti - informācija par studiju iespējām, lētām apmešanās vietām, noderīgām saitēm internetā u.tml. Eurodesk Latvijā pārstāv Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.

Ko dara?
Eurodesk pakalpojumi ietver:
 • publikācijas un resursu nodrošināšanu;
 • pasākumu, konferenču, semināru rīkošanu;
 • interneta pieeju Eiropas informācijai;
 • apmācības un atbalsta pakalpojumus.
 • Eiropas Jaunatnes portāla satura nodrošināšanu;
 • atbilžu sniegšanu uz jautājumiem par un ap Eiropu, par jauniešus interesējošām lietām - darbu, jaunatnes apmaiņām/brīvprātīgo darbu, jauniešu tiesībām, izglītību, jaunatnes portāliem, iespējām būt aktīvam pilsonim, kā arī par to, kā ceļot Eiropā:
 
Plānošanas reģionu ES struktūrfondu informācijas centri (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)

Kas tas ir?
Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs ir izveidots, lai projektu iesniedzējus (pašvaldības un to iestādes, tostarp bibliotēkas, skolas, informācijas un izglītības centri, uzņēmēji pilsētās un laukos, zemnieki, NVO, zinātnieki, studenti un citi interesenti) nodrošinātu ar aktuālo informāciju par ES struktūrfondiem un bez maksas sniegtu sākotnējās konsultācijas par projektu sagatavošanu.

Ko dara?
 • iesaka piemērotāko programmu klienta idejas īstenošanai;
 • sniedz konsultācijas projekta iesnieguma sagatavošanā;
 • sagatavo atbildes uz klienta jautājumiem par ES fondiem;
 • organizē seminārus un tikšanās ar speciālistiem;
 • interneta vietnē publicē aktuālo informāciju par ES fondiem, nodrošina publicitāti par apstiprinātajiem un ieviestajiem projektiem;
 • informē par atklātajiem projektu konkursiem;
 • elektroniski izplata ikmēneša Ziņu lapu.
 • veido sadarbības tīklu ar ES Struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām, Valsts kanceleju, aģentūrām, Lauku atbalsta dienestu un Lauku konsultāciju dienestu, Latvijas Pašvaldību savienību, ES informācijas centriem, Europe Direct punktiem un publiskajām bibliotēkām.
 • organizē koordinācijas sanāksmes un seminārus. 
Zemgales reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
Uzvaras iela 8 (2.stāvs),
Jelgava, LV-3001
Mairita Pauliņa
Tālrunis: 63028454
mairita.paulina@zpr.gov.lv.
http://www.esfondi.zemgale.lv/ 
Kurzemes reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
Striķu iela 2 (2.stāvs),
Saldus, LV-3801
Sandra Fridrihsone
Tālrunis: 63807276, 29494781
Fakss: 63807276
sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv
http://www.kurzemesregions.lv/es_sfondu_info_centrs/
Latgales reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
Saules iela 15,
Daugavpils, LV-5401
Ināra Krutkrāmele
inara.krutkramele@latgale.lv
Tālrunis: 65423801, 29484432
Fakss: 6 54 23801
rsic@latgale.lv
http://www.latgale.lv/lv/esfondi
Vidzemes reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
Dārza ielā 11,
Alūksne, LV 4301
Jānis Ceļmillers
Mob. tālrunis.: 28379216
Tālr./fakss: 64381355
janis@aluksne.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/
Rīgas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, 3.stāvs,
Rīga LV – 1050
Dace Grīnberga
Tālrunis: 67217975
Fakss: 67217976
dace.grinberga@rpr.gov.lv
http://www.rpr.gov.lv/esfondi 
 


Media Desk (Kultūras ministrija)

Peitavas iela 10/12, Rīga LV-1050
Tālrunis: 6735 8857
Fakss: 6735 8877
mediadesk@nfc.gov.lv
www.mediadesklatvia.eu

Kontaktpersona: MEDIA Desk vadītāja Lelda Ozola
lelda.ozola@nfc.gov.lv

Kas tas ir?
ES audiovizuālās jomas atbalsta programma. MEDIA Desk ir programmas MEDIA 2007 informācijas centrs, kas darbojas Latvijas Nacionālā kinematogrāfijas centra paspārnē kopš 2003.gada janvāra. Programma Media 2007 ir audiovizuālās jomas projektu atbalsts (projektu izstrāde, izveidoto audiovizuālo darbu popularizēšana, izplatīšana, pārveidošana ciparu formātā, profesionāļu tālākizglītība, sadarbības projekti starp filmu skolām). Programmas darbības periods ir 2007. – 2013.gads.

Ko dara?
MEDIA Desk ir vieta, kur iegūt visu nepieciešamo informāciju par iespējām pretendēt uz finansējumu audiovizuālajā jomā. MEDIA Desk atbalsta sekojošas jomas:

Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas programmu centrs

Latvijas Zinātņu akadēmija
Eiropas Programmu centrs
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050
Telefons: 67225361
Fakss: 67821153
lza@lza.lv
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=444&Itemid=44

Kas tas ir?
Eiropas programmu centrs ir Latvijas Nacionālais projektu koordinācijas (turpmāk - NPK) centrs.

Ko dara?
NPK centrs potenciālajiem Eiropas programmu (EUROSTARS, EUREKA, COST) projektu dalībniekiem nodrošina:
 • vispusīgu informāciju par programmas mērķiem un darbu,
 • informāciju par projektu finansēšanas iespējām, t.sk. no valsts budžeta,
 • palīdzību projekta partneru meklēšanā gan Latvijas, gan starptautiskajā mērogā,
 • konsultācijas par projektu dokumentiem (t.sk., pieteikuma veidlapu aizpildīšanu),
 • sniedz metodiskos norādījumus projektu rakstīšanai,
 • informāciju par iespējām pagarināt sekmīgos projektus, kā arī par citiem saistītiem jautājumiem, kas ir saistīti ar projektiem.

ES teritoriālās sadarbības programmu birojs

ES teritoriālās sadarbības programmu Rīgas birojs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Elizabetes iela 19, Rīga, LV 1010
Tālrunis: 67357368
Fakss: 67357372
vraa@vraa.gov.lv  
http://www.vraa.gov.lv

Kas tas ir?
ES teritoriālās sadarbības programmu birojs administrē ES reģionālās attīstības fonda finansētās teritoriālās sadarbības programmas. Šo programmu ietvaros tiek piešķirts finansējums dažāda veida aktivitātēm, piemēram, ekonomikas un sociālās attīstības veicināšanai, vides aizsardzībai, tūrismam, kultūras pasākumiem u.c.

Ko dara?
Galvenie biroja uzdevumi:
 • atbalsts programmās iesaistītajām ES dalībvalstīm teritoriālās sadarbības programmu ieviešanā;
 • atbalsts projektu izstrādē un īstenošanā;
 • projektu pieteikuma procedūru vadība;
 • projektu progresa uzraudzība;
 • sadarbība ar organizācijām, institūcijām un tīkliem, kas darbojas Baltijas jūras reģionā;
 • informācijas nodrošināšana par ES teritoriālās sadarbības programmām.
Laika periodā no 2007. - 2013.gadam ES teritoriālās sadarbības programmu birojs nodrošina darbu šādās sadarbības programmās:
Pārrobežu sadarbības programmas:
 • Latvija– Lietuva (programmas mājas lapa: www.latlit.eu),
 • Latvija– Igaunija (programmas mājas lapa: www.estlat.eu),
 • Centrālbaltijas programma (programmas mājas lapa: www.centralbaltic.eu).
Baltijas jūras reģiona 2007.-2013. gadam programma (BSR INTERREG III B NP pēctece)
Programmas mājas lapa: www.eu.baltic.net.

ES kultūras kontaktpunkts Latvijā (Kultūras ministrija)

Antonijas ielā 9, 2-st., Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67330228
Fakss: 67227916
kkp@kkplatvija.lv  
http://www.kkplatvija.lv/index.php?section=1  

Kontaktpersona: Nodaļas vadītāja Laura Turlaja
Laura.Turlaja@km.gov.lv
Tālrunis: 67330229

Kas tas ir?
ES kultūras kontaktpunkts Latvijā ir Kultūras ministrijas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu Eiropas Kopienas programmu „Kultūra” (2007-2013) un „Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) īstenošanu Latvijā.

Ko dara?
 • nodrošina Komisijas programmas „Kultūra” kontaktpunkta funkciju izpildi Latvijā,
 • nodrošina Komisijas programmas „Eiropa pilsoņiem” realizāciju Latvijā,
 • plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par iespējām piesaistīt līdzfinansējumu projektiem no Komisijas programmām „Kultūra” un „Eiropa pilsoņiem”,
 • veido un papildina datu bāzi par kultūras operatoriem, ar mērķi palīdzēt potenciālajiem kandidātiem veidot partnerību sadarbības projektu ietvaros,
 • uztur sakarus ar citiem informācijas birojiem dalībvalstīs, lai nodrošinātu informētību par citām Komisijas programmām, kas saistītas ar kultūru, lai spētu informēt potenciālos projekta iesniedzējus par Komisijas programmām, kas ir visatbilstošākās viņu vajadzībām,
 • organizē un vada informatīvos seminārus, konsultācijas un lekcijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem.