Bibliotēka

No šī gada 15. jūlija bibliotēka apmeklētājiem slēgta. Grāmatu krājuma fonds lasītājiem no 1. septembra būs pieejams Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

 

 

ES informācijas bibliotēkas darba laiks

Pirmdienās 12:00 - 16:00

Otrdienās 13:00 - 17:00

Trešdienās Slēgts

Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Piektdienās 12:00 - 16:00

Sestdienās Slēgts

Svētdienās Slēgts

Specializētā bibliotēka Eiropas Savienības jautājumos tika izveidota 1998.gada nogalē. Publikai tā tika atklāta 1998.gada 20.novembrī. Tās darbības mērķis ir nodrošināt ikvienu interesentu ar visa veida informāciju par Eiropas Savienību (turpmāk - ES).

Bibliotēka ir atvērta ikvienam: valsts institūcijām, vēstniecībām, nevalstiskajām organizācijām, jebkuram lasītājam, kam nepieciešama informācija par ES.

Bibliotēka lasītājiem piedāvā vairāk nekā 3250 izdevumus par dažādiem ar ES saistītiem tematiem. Visi izdevumi pieejami grāmatu elektroniskajā katalogā internetā. Bibliotēkā pieejama visa ES likumdošana no 1952.gada. Lasītājiem tiek piedāvāti 76 periodiskie izdevumi. Visiem periodiskajiem izdevumiem pieejami analītiskie apraksti bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Tāpat bibliotēkā ir pieejami vairāk nekā 220 elektroniskie informācijas materiāli (CD, video, DVD u.c.).

Bibliotēkā lasītājiem palīdz atrast ES dokumentus un tiesību aktus, strādāt ar ES datu bāzēm, precizēt un noskaidrot faktus, kas saistīti ar ES, sameklēt nepieciešamo informāciju par ES. Bibliotēkas darbinieki informē lasītājus par iespējām saņemt informāciju par ES un ar to saistītām tēmām citās bibliotēkās un informācijas centros.
Lasītāji bibliotēkā var izmantot bibliotēkas grāmatu, periodikas un ES dokumentācijas fondu, datu bāzes, bibliotēkas elektronisko katalogu.

Bibliotēkā ir informācija par ES struktūru un institūcijām, likumdošanu, ekonomiku, sociālajām problēmām, dabas aizsardzību, ārējām attiecībām, paplašināšanos, kandidātvalstīm, dalībvalstīm. Bibliotēkas fonds lasītājiem ir brīvi pieejams, visu vajadzīgo informāciju var izmantot un uz vietas kopēt.

Bibliotēka piedāvā materiālus, lai sagatavotos Eiropas Savienības institūciju darbinieku atlases konkursiem.
Bibliotēkā lasītājiem ir iespēja izmantot gan datorus ar interneta pieslēgumu, gan arī bezmaksas bezvadu internetu.
Bibliotēka piedāvā arī iespēju kopēt no bibliotēkas krājumu materiāliem, kā arī veikt informācijas izdrukāšanu no datora.

 

 

  

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena ar PVN

 

drukātu materiālu kopēšana

1 A4 formāta lapa

0,04

1 A3 formāta lapa

0,05

mikrofišu kopēšana

1 A4 formāta lapa

0,06

Informācijas izdrukāšana no datora:

melnbalta izdruka

1 A4 formāta lapa

0,06

1 A3 formāta lapa

0,08

krāsaina izdruka

1 A4 formāta lapa

0,09

 

Lasītāji informāciju var saņemt:
 apmeklējot bibliotēku
 pa tālruni (+371) 67212611, ( +371) 28606411
 pa faksu (+371) 67223063
 pa elektronisko pastu: info@es.gov.lv


Atrašanās vieta un kontakti:
Aspazijas bulv.28, 2.stāvs
Rīga, LV-1050
Reģ.nr. 90009014151
Tālrunis: (+371) 67212611
Fakss: (+371) 67223063
E-pasts: info@es.gov.lv

Juridiskā adrese un rekvizīti:
Ārlietu ministrija
K.Valdemāra iela 3, Rīga LV-1395
Reģ. nr. 90000069065
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Bankas kods TRELLV22
Norēķinu konts LV49TREL2110036038000

Darbinieki:
Diāna Golubecka
e-pasts: biblioteka@mfa.gov.lv
Tālr. (+371) 67212611 

 

 

 

Nav ziņu!