Lauksaimniecība un zivsaimniecība

Vispārīgs apraksts 

ES Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tika izveidota 1957.gadā, lai garantētu Eiropas Kopienas nodrošinājumu ar pārtiku. Šodienas Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi ir:

a) celt lauksaimniecības ražīgumu, veicinot tehnikas un lauksaimniecības ražošanas attīstību, kā arī panākot ražošanas faktoru, jo īpaši darbaspēka, optimālu izmantojumu;

b) šādi panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, jo īpaši palielinot lauksaimniecībā nodarbināto personu individuālos ienākumus;

c) stabilizēt tirgus;

d) nodrošināt piedāvāto produktu pieejamību tirgū;

e) panākt, ka patērētāji piedāvātos produktus saņem par samērīgām cenām.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par lauksaimniecības un zivsaimniecības jautājumiem atbildīgās institūcijas Latvijā ir Zemkopības ministrija un Vides ministrija.

Lasīt vairāk ->

 

Aktualitātes ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē

2012.gada pirmajā pusgadā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksmes notiek:

 • 23.-24.janvārī
 • 23.februārī
 • 26.-27.aprīlī
 • 14.- 15.maijā
 • 12.jūnijā
 • 18.-19.jūnijā

Lasīt vairāk ->

 

Aktuāli

 • 29.01.2013

  Laimdota Straujuma: ES jāatbalsta ražojošie lauksaimnieki, nevis „dīvāna zemnieki”

  Apspriežot Īrijas Eiropas Savienības (ES) prezidentūras izvirzīto darba programmu lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā, zemkopības ministre Laimdota Straujuma Briselē notiekošajā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē norādīja, ka atbalsta finansējumam ir nepastarpināti jānonāk pie ekonomiski aktīviem lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, kas ikdienā nodarbojas ar aktīvu lauksaimniecisko darbību, nevis tā saucamajiem „dīvāna zemniekiem”, kas lauksaimniecisko ražošanu tikai imitē.
 • 24.01.2013

  L. Straujuma: “Nevaram piekrist EP piedāvājumam, jo vienādiem tiešmaksājumiem visās Baltijas valstīs jābūt jau no 2014. gada”

  Trešdien, 23. janvārī, Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības komiteja apstiprināja savu nostāju par Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada, paredzot, ka tiešie maksājumi Latvijas lauksaimniekiem no pašreizējiem 95 eiro par hektāru tiks paaugstināti trīs gadu laikā līdz 172 eiro par hektāru.
 • 22.01.2013

  Izmaiņas rūpnieciskās zvejas noteikumos

  Otrdien, 22. janvārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”. Galvenās izmaiņas saistītas ar šo noteikumu normu piemērošanu Eiropas Savienības (ES) jaunākajām likumdošanas iniciatīvām.
 • 16.01.2013

  Varēs pieteikties Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumiem

  Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2013.gada 11.februāra tiks pieņemti projektu iesniegumi atbalsta saņemšanai zivsaimniecībā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumos „Sociāli ekonomiskie pasākumi” un „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”.
 • 15.01.2013

  Precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

  Otrdien, 15. janvārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”.

«« « 1 2 3 4 5 6 36 37 38 »


 

Noderīgas saites

Zemkopības ministrijas informācija

Lauku atbalsta dienests

 

Lauksaimniecība

Jūrlietas un zivsaimniecība

 

 

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Zivsaimniecība

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

Kopējās lauksaimniecības politikas skaidrojums